منظور از پاکسازی پوست چیست ؟ | پاکسازی پوست چه اهمیتی دارد؟

منظور از پاکسازی پوست چیست ؟   پاکسازی پوست یعنی استفاده از روش‌های مختلف برای مراقبت از پوست که سه هدف اصلی دارند و هر کدام برای پوست مفید هستند: لایه‌برداری یا اگزفولیشن: لایه‌برداری یعنی برداشتن سلول‌های مرده از سطح پوست. این سلول‌ها که روی لایه شاخی پوست قرار دارند، مثل یک محافظ برای بدن […]